ارتباط فاکتور فروش و قیمت فروش گردنبند طلای شما

به بیان ساده، فاکتورهای دریافتی درخواست‌های رسمی و کتبی از یک فروشنده، تامین‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمات هستند که نیاز به تأیید، تأیید، کدگذاری حساب GL دارند و برای پردازش پرداخت آماده می‌شوند.

رسیدگی به فاکتور فروش اکسل دریافتی بسته به قوانین شرکت شما می تواند فرآیندی ساده یا پیچیده باشد و باید از استانداردهای انطباق پیروی کند.

به طور معمول، پردازش فاکتور توسط بخش حساب های پرداختنی در سازمان های بزرگتر انجام می شود.

در شرکت‌های کوچک تا متوسط، صورت‌حساب‌های پردازش ممکن است به بخش‌های عمومی حسابداری، مدیران دفاتر یا مالکان برسد.

فاکتورهای دریافتی از یک فروشنده یا تامین‌کننده باید تأیید، تأیید، کدگذاری حساب GL اختصاص داده شود و برای پردازش پرداخت آماده شود.

رسیدگی به فاکتور خام بسته به قوانین شرکت شما می تواند یک فرآیند ساده یا پیچیده باشد و هر رویکردی که انتخاب می کنید، باید از استانداردهای انطباق پیروی کنید.

مهمترین عامل این است که فاکتور آماده دریافتی به سرعت، دقیق و دیجیتال پردازش می شوند و افراد مناسب در جریان کار تأیید هستند.

فرآیندهای گردش کار و رسیدگی به استثناء را خودکار کنید.

تخفیف های پرداخت زودهنگام را پس بگیرید.

زمان آماده سازی حسابرسی را به طور چشمگیری کاهش دهید.

فرآیند اصلی دیجیتالی کردن فاکتورهای دریافتی و اینکه چگونه نرم افزار مدیریت اسناد و گردش کار می تواند کل فرآیند را بهبود بخشد، خودکار و ساده کند.

نحوه پردازش فاکتورها و استفاده از فرمول محاسبه درصد سود فروش از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است.

اما چه در حال پردازش و ثبت فاکتورها به صورت دستی باشید و چه با استفاده از نرم افزار پردازش فاکتور و اتوماسیون، برخی از اصول اولیه حسابداری یکسان هستند.

در اینجا 5 مرحله متداول برای پردازش فاکتورها آورده شده است.

 • منابع:
  1. ?What is invoice processing
 • تبلیغات: 
  1. انگیزه مالی کارتن خوابی آن را به ثروتمند ترین فرد تبدیل کرد
  2. قانون جذب ثروت ایلان ماسک را بدانید
  3. در منزل به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید!
  4. 3 منطقه متفاوت بر روی کره زمین که عینا شبیه هم هستند