اسیدهای فنولیک لوبیا چیتی برای ترکیبات فنلی

علاوه بر لوبیا چیتی شاهسوند مواد مغذی که قبلاً توضیح داده شد، سایر مواد شیمیایی گیاهی در لوبیا خشک اما در سطوح پایین (قسمت در میلیون یا قسمت در میلیارد) وجود دارند.

با این وجود، این فیتوکمیکال ها (ترکیبات فنلی، لیگنین ها، لکتین ها و مهارکننده های تریپسین) دارای خواص محافظتی قوی در برابر شرایط مزمن متعدد هستند که فنل ها نقش اصلی را ایفا می کنند.

شکل 3 کلاس های مختلف فنل ها را بر اساس ساختار شیمیایی آنها نشان می دهد.

از آنجایی که لوبیا چیتی محلی بیش از 8000 فنل از لحاظ ساختاری متمایز شناسایی شده است، مقادیر و ترکیبات متعددی می توانند بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها و در نتیجه فراهمی زیستی و اهداف بیولوژیکی آنها تأثیر بگذارند.

اسیدهای فنولیک زیرمجموعه ای از ترکیبات فنلی هستند که حاوی حداقل یک حلقه معطر و یک گروه هیدروکسیل هستند.

فلاونوئیدها بزرگترین زیر گروه پلی فنل ها در رژیم غذایی انسان هستند و با دو یا چند حلقه معطر مشخص می شوند که در هر کدام حداقل یک گروه هیدروکسیل دارند و با یک پیران هتروسیکلیک مرتبط هستند.

فلاونوئیدها لوبیا چیتی دماوند را می توان بیشتر به دو گروه اصلی، آنتوسیانین ها (مشتق گلیکوزیله آنتوسیانیدین) و آنتوگزانتین ها تقسیم کرد.

آنتوکسانتین ها از دسته های مختلفی مانند فلاون ها، فلاوانون ها، فلاونول ها، فلاوانول ها، ایزوفلاون ها و گلیکوزیدهای آنها تشکیل شده اند.

عموماً لوبیا صادراتی چیتی اعتقاد بر این بود که فنل‌ها مزایای سلامتی خود را با از بین بردن مستقیم رادیکال‌های آزاد یا گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) یا کیل کردن فلزات ردوکس اعمال می‌کنند، اما این ویژگی‌ها در حال حاضر عمدتاً به توانایی فنل‌ها در عمل به عنوان عوامل سیگنال‌دهنده پاسخ‌های درون‌زای سلولی نسبت داده می‌شود.

 • منابع:
  1. Pinto Beans (Phaseolus vulgaris L.) as a Functional Food: Implications on Human Health
 • تبلیغات: 
  1. فواید استفاده از میوه گلابی در رژیم غذایی و کاهش وزن با مصرف آن
  2. راهکارهایی که جیبتان را پر پول می کند
  3. پیدا شدن پیکر بی جان بازیگر معروف در جنگل های شمال!
  4. با پروتئین فندق برای یک روز کامل سیر باشید